top of page

 

REGULAMIN SPORTOWEGO ŁOWISKA DZIKA WODA


1. DZIKA WODA udostępniona jest dla wędkarzy poławiających karpie i amury.


2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wyłącznie zasada „Złów i Wypuść”.


OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE


A) Mata karpiowa typu wanienka lub kołyska.
B) Podbierak o rozstawie ramion 1 metr.
C) Żyłki minimum 0,30 mm (zakaz stosowania plecionki jako linki głównej).

D) Strzałówki o średnicy minimum 0,50 mm i długości minimum 10 metrów.
E) Haki z mikrozadziorem lub bezzadziorowe o rozmiarze od 1 do 6,
F) Środek do dezynfekcji ran ryby.
G) Mocowania ciężarka lub kamienia na bezpiecznym klipsie (boczny sposób mocowania ciężarka).

 Zalecany klips CARP’R’US. Osoby blokujące ciężarek w klipsie na stałe za pomocą kleju lub plecionki zostaną usunięte z łowiska.

H) Zakaz stosowania krętlika między bezpiecznym klipsem, a żyłką główną. Przeprowadzamy kontrole jednej z wędek.


ZASADY WĘDKOWANIA

Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do telefonicznej rezerwacji terminu oraz stanowiska. Rezerwacja minimum na dwie doby w tym dwie noce.

3. W cenie wynajęcia stanowiska mogą wędkować 1,2 lub 3 osoby maksymalnie na 6 wędęk.


4. Wędkowanie na 2 lub 3 wędki metodą gruntową. Dozwolony ZIG RIG i METODA.


5. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowymi zbożami. Nęcenie wyłącznie punktowe małymi ilościami 2-3 garści jedzenia pod zestaw (zakaz stosowania kukurydzy do nęcenia).


6. Dozwolone jest korzystanie z środków pływających. Podczas przebywania na wodzie obowiązkowo musimy mieć założoną kamizelkę ratunkową. Kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym

pod wpływem alkoholu.


7. Osoby nadużywające alkoholu będą niezwłocznie usuwane z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty. Jednocześnie osoby te nie będą miały w przyszłości wstępu na łowisko.


8. Kategoryczny zakaz odwiedzin na łowisku.


A) Zakaz kąpieli w stawie.
B) Na terenie łowiska obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.
C) Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z jedną osobą dorosłą i dziećmi.

D) Ogniska palimy wyłącznie w przenośnych paleniskach lub obok wiaty.
E) Przed wyjazdem każdy zobowiązany jest do pozostawienia porządku i zabrania śmieci.

9. Na stanowisku 2,3 i 6 obowiązek posiadania rozłożonego pontonu.

10. Obowiązuje zasada lewej strony umieszczania zestawów. Przykładowo jeżeli wędkarz zajmuje

5 stanowisko umieszcza swoje zestawy na lewo od tabliczki z numerem 5 znajdującej się na drugim brzegu łowiska.


ZASADY UŻYTKOWANIA SAMOCHODU NA ŁOWISKU

Zakaz wjazdu i wyjazdu od zmierzchu do świtu.


11. Kierowca, parkując samochód przy stanowisku zamiast na parkingu, jednocześnie wyraża zgodę

na kontrolę samochodu. Zakaz wjazdu samochodem na stanowiska wysypane kamieniem. Samochody parkujemy po drugiej stronie drogi od stanowiska.


12. Zakaz wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt

z właścicielem 30 minut przed wyjazdem (możliwa kontrola pojazdu).


13. Jeżeli wędkarz opuszcza wcześniej łowisko niż ustalony koniec pobytu, musi poinformować właściciela.


BEZPIECZEŃSTWO RYB

14. Wszystkie ryby zaraz po złowieniu i ewentualnym wykonaniu zdjęcia muszą niezwłocznie być wypuszczone do wody.


15. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 300 zł za każdy kilogram ryby i natychmiastowo zostanie usunięta z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.


16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.


17. Osoby, które zauważą rażące łamanie regulaminu, a w szczególności zabijanie lub kradzież ryb muszą taką informację zgłosić właścicielowi. Dodatkowo osoba zgłaszająca rażące naruszenie regulaminu otrzyma odpowiednią gratyfikację oraz pozostanie anonimowa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


18. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie

na łowisku.


19. Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.


20. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


21. Osoby nieprzestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko oraz zostaną usunięte z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.


22. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.


23. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia łowiska w przypadku gdy poziom rzeki Dunajec osiągnie stan ostrzegawczy. Osoby, które dokonały wpłaty zaliczki, otrzymają zwrot kosztów na konto.

24. Wędkujący, który wynajmuje stanowisko bierze pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące mu podczas pobytu.

25. Dokonując rezerwacji na Dzikiej Wodzie Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pan/Pani danych jest Dzika Woda. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynajmu stanowiska na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

26. Zdjęcia osób z rybami oraz filmy wykonane na łowisku DZIKA WODZA mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie przez właściciela łowiska.

Staw i droga dojazdowa objęte są monitoringiem. Dodatkowo dla bezpieczeństwa wędkujących łowisko w całości jest ogrodzone.

 

Nie świadczymy usług w zakresie zakupów.

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

 

1. Korzystanie z przyczepy kempingowej możliwe jest po telefonicznej rezerwacji wolnego terminu przyczepy i danego stanowiska.
2. Rezerwacji przyczepy może dokonać jedynie osoba wędkująca w danym terminie na Dzikiej Wodzie.
3. Po dokonaniu rezerwacji przyczepa zostaje podstawiona na zarezerwowane stanowisko przez wynajmującego.
4. Rezerwacja nie może być krótsza niż dwie doby.
5. W przyczepie maksymalnie mogą spać 3 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe i dwójka dzieci.
6. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w przyczepie.
7. W przyczepie znajduje się detektor/czujnik dymu i czujnik czadu, po ewentualnym włączeniu się dźwięku czujki niezwłocznie trzeba opuścić przyczepę.
8. Zakaz używania urządzeń gazowych pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
9. Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i BHP podczas korzystania z urządzeń gazowo - elektrycznych.
10. Każda osoba najmująca powinna posiadać swój śpiwór i poduszki.
11. Na wyposażeniu dodatkowym przyczepy, jest zestaw solarny służący do oświetlenia wnętrza.
12. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę w stanie niepogorszonym wynikającym z normalnej eksploatacji.
12. W przypadku dokonania uszkodzeń w trakcie najmu koszty naprawy ponosi Najemca.
13. Wynajęcie przyczepy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Koszt wynajmu przyczepy kempingowej za dobę wynosi 60 zł (80 zł z gazem).

20230227_154837.jpg
20230227_154831.jpg
20230227_154824.jpg
20230227_154802.jpg
20230227_154753.jpg
bottom of page