top of page
Dzika - rzut z góry(1).png

STANOWISK0 1

Stanowisko numer 1 położone jest w zachodniej części zbiornika. Jest tu charakterystyczna półka znajdująca się na wprost stanowiska przy przeciwległym brzegu. Średnia głębokość półki to około 50-70 cm, rosną tu pojedyncze lilie. Przed półką mamy łagodny spadek, który schodzi powoli w kierunku środka zbiornika.

 

Stanowisko to jest doskonałym miejscem rzutowym, które jest wolne od podwodnych zaczepów. W wodzie znajdziemy kilka twardych miejsc blisko trzcin, jak i miejsc, w których muł sięga do kilkudziesięciu centymetrów. Najgłębsze miejsca sięgają tu do ponad 6 metrów. W wodzie jest niewiele roślinności, a zachodnia część wody graniczy z wyznaczonym tarliskiem. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 80 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 2

Na tym stanowisku mamy zrobiony podest długości 5 metrów, który ułatwi podebranie ryby, wypuszczenie modelu łódki czy wypłynięcie pontonem. To stanowisku należy do trudnych technicznie, w prawej jego części znajdują się podwodne zawady. Są to duże ilości patyków od kilku do kilkunastu centymetrów objętości i długości, znajdują się one około 10-15 metrów przed trzcinami, które są na przeciwległym brzegu. Obowiązkowo musimy posiadać na wyposażeniu rołzożony ponton lub można go wypożyczyć odpłatnie na miejscu. Występuję tu trochę podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Dobrym miejscem do połowu, a zarazem bezpiecznym, jest postawienie zestawów przed zaczepem lub z lewej strony stanowiska. Postawienie zestawów w zaczepie lub za nim będzie wiązało się każdorazowo z wypłynięciem pontonem po zestaw lub po rybę. Łowiąc w zaczepach lub w ich pobliżu najlepiej po braniu nie zacinać, a otworzyć kabłąk i puścić luźno żyłkę wypływając jak najszybciej po rybę. W każdym z zaczepów mamy mnóstwo racicznicy, która obcina żyłkę, a czasami nawet strzałówkę. Głębokość przed zaczepem to około 5 metrów w zależności od poziomu wody, zaczep pojawia się jeżeli sonda pokazuje wyjście i półkę około pół metra wyżej. To stanowisko również możemy wykorzystać jako rzutowe. Najgłębsze miejsca sięgają tu do ponad 6 metrów. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 100 metrów

Karp 20+

STANOWISKO 3
Stanowisko 3 należy do trudnych technicznie. Na tym stanowisku wymagane jest posiadanie i używanie pontonu, możemy go również wypożyczyć odpłatnie. Patrząc na drugi brzeg, około 15 metrów przed trzcinami na dnie znajduje się duża ilości podwodnych patyków od kilku do kilkunastu centymetrów objętości i długości. Zaczepy te zajmują większość lewej strony stanowiska. Dobrym miejscem do połowu, a zarazem bezpiecznym, jest postawienie zestawów przed zaczepem lub z prawej strony stanowiska. Postawienie zestawów w zaczepie lub za nim będzie wiązało się każdorazowo z wypłynięciem pontonem po zestaw lub po rybę. Łowiąc w zaczepach lub w ich pobliżu najlepiej po braniu nie zacinać, a otworzyć kabłąk i puścić luźno żyłkę wypływając jak najszybciej po rybę. W każdym z zaczepów mamy mnóstwo racicznicy, która obcina żyłkę, a czasami nawet strzałówkę. Głębokość przed zaczepem to około 5 metrów w zależności od poziomu wody, zaczep pojawia się jeżeli sonda pokazuje wyjście i półkę około pół metra wyżej.  Na tym stanowisku mamy niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 140 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 4
Stanowisko numer 4 jest wolne od podwodnych zawad. Występuję tu podwodna roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. W połowie wody jest podłużny pas wychodzący z 6 metrów na około 5 metrów głębokości, jest to dobre miejsce aby położyć zestaw za tym pasem. Pod drugim brzegiem, na środku stanowiska znajduje się niewielka podwodna górka.  Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 150 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 5
Stanowisko numer 5 ma przy drugim brzegu z prawej strony zaraz przed trzcinami zatopione drzewo. Nie jest obowiązkiem ale warto mieć na tym stanowisku ponton. Występuję tu niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Z lewej strony stanowiska przy drugim brzegu znajduje się kilka metrów od trzcin mała podwodna wyspa, okolice tej wyspy to dobre miejsce do połowu. W połowie wody jest podłużny pas wychodzący z 6 metrów na około 5 metrów głębokości, jest to dobre miejsce aby położyć zestaw za tym pasem. Zaraz za linią wyznaczającą granicę z 6 stanowiskiem w 3/4 wody znajdują się podwodne zaczepy (zaczep należy do 6 stanowiska), warto wykorzystać to miejsce kładąc zestaw trochę od granicy w pobliżu tego zaczepu. Z prawej strony stanowiska bliżej naszego brzegu znajduje się duża podwodna wyspa o głębokości 0,8 metra, którą również możemy wykorzystać do łowienia. Najgłębsze miejsca na tym stanowisku sięgają 5 metrów.  Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 155 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 6
Stanowisko 6 należy do trudnych technicznie. Na tym stanowisku wymagane jest posiadanie i używanie pontonu. Występuję tu dużo podwodnej roślinności pod brzegiem, jak i na dużej części wody. Tu też mamy duży zaczep w 3/4 wody blisko granicy z 5 stanowiskiem, okolice tego zaczepu warto wykorzystać do połowu. Każde branie w tej okolicy powinno zakończyć się wypłynięciem po rybę, po braniu najlepiej nie zacinać tylko otworzyć kabłąk i płynąć po rybę. W każdym z zaczepów mamy mnóstwo racicznicy, która obcina żyłkę, a czasami nawet strzałówkę. Na prawym brzegu w 1/3 wody obok siebie rośnie wierzba i akacja, przed wierzbą blisko brzegu jest zatopione duże drzewo. Dno jest tu bardzo zróżnicowane, możemy znaleźć kilka podwodnych górek. Głębokości sięgają tu do 4 metrów. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 130 metrów.


 

Twardosc 3d.png
Glebokosc - 3d_2.png
bottom of page