top of page
Dzika - rzut z góry(1).png

STANOWISK0 1

Stanowisko 1 położone jest w zachodniej części zbiornika. Jest tu charakterystyczna półka znajdująca się na wprost stanowiska przy przeciwległym brzegu. Średnia głębokość półki to około 70-90 cm, rosną tu pojedyncze lilie. Przed półką mamy łagodny spadek, który schodzi powoli w kierunku środka zbiornika.

 

Stanowisko to jest doskonałym miejscem rzutowym, które jest wolne od podwodnych zaczepów. W wodzie znajdziemy kilka twardych miejsc blisko trzcin, jak i miejsc, w których muł sięga do kilkudziesięciu centymetrów. Najgłębsze miejsca sięgają tu do ponad 6 metrów. W wodzie jest niewiele roślinności, a zachodnia część wody graniczy z wyznaczonym tarliskiem. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 70 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 2

Stanowisko nr 2 jest wolne od podwodnych zawad. Występuję tu trochę podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. To stanowisko również możemy wykorzystać jako rzutowe. Najgłębsze miejsca sięgają tu do ponad 6 metrów. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 90 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 3

Stanowisko 3 należy do bardzo trudnych technicznie. Na tym stanowisku wymagane jest posiadanie i używanie pontonu. Patrząc na drugi brzeg, około 15 metrów przed trzcinami na dnie znajduje się duża ilości zatopionych konarów. Konary te zaczynają się około 7-8 metrów na prawo od numeru 2 i kończą się około 8 metrów przed numerem 3. Bezpieczne miejsce do położenia zestawów to okolice numeru 2 i 3. Kolejnym dobrym miejscem do połowu, a zarazem bezpiecznym, jest postawienie zestawów przed zaczepem. Postawienie zestawów w zaczepie lub za nim będzie wiązało się każdorazowo z wypłynięciem pontonem po zestaw, lub po rybę. Głębokość przed zaczepem to około 5 metrów w zależności od poziomu wody. Na tym stanowisku mamy niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 130 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 4

Stanowisko 4 jest wolne od podwodnych zawad. Występuję tu niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. W połowie wody jest podłużny pas wychodzący z 6 metrów na około 5 metrów głębokości. Kilka metrów przed numerem 4 znajduje się mała podwodna wyspa. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 145 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 5

Stanowisko 5 jest wolne od podwodnych zawad. Występuję tu niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Kilka metrów przed numerem 4 znajduje się mała podwodna wyspa. Kolejna większa podwodna wyspa jest kilka metrów przed numerem 5.  Najgłębsze miejsca na tym stanowisku sięgają 6 metrów.  Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 158 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 6

Stanowisko 6 należy do trudnych technicznie. Na tym stanowisku wymagane jest posiadanie i używanie pontonu. Występuję tu niewiele podwodnej roślinności zarówno pod jednym, jak i drugim brzegiem. Około 30 metrów przed trzcinami w prawej części stanowiska na dnie są zatopione konary. Bezpieczne miejsce do położenia zestawów zaczyna się od numeru 5 i kończy się kilkanaście metrów na prawo od niego. W bliskiej okolicy numeru 6 znajduje się również bezpieczna strefa. Kilka metrów przed zaczepem w odległości około 2/3 wody patrząc w kierunku drugiego brzegu, na głębokości około 4,5 metra mamy również dobre miejsce. Postawienie zestawów w zaczepie lub za nim będzie wiązało się każdorazowo z wypłynięciem pontonem po zestaw, lub po rybę. Najgłębsze miejsca pod wodą na tym stanowisku dochodzą do 6 metrów. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 150 metrów.

Karp 20+

STANOWISKO 7

Stanowisko 7 należy do trudnych technicznie. Na tym stanowisku wymagane jest posiadanie i używanie pontonu. Występuję tu dużo podwodnej roślinności pod brzegiem, jak i na dużej części wody. Tu też mamy zaczep. Na drugim brzegu obok siebie rośnie wierzba i akacja. Przed wierzbą blisko brzegu jest zatopione duże drzewo. Dno jest tu bardzo zróżnicowane, możemy znaleźć kilka podwodnych górek. Głębokości sięgają tu do 4 metrów. Odległość do drugiego brzegu w najszerszym miejscu to 130 metrów.

Twardosc 3d.png
Glebokosc - 3d_2.png
bottom of page